Hem tingut la gran oportunitat de conversar amb Francesco Tonucci
Us deixem l'enllaç al nostre canal

Agenda dels Infants

"Els àmbits amb què els infants de 10 a 12 anys de la ciutat es mostren menys satisfets són el temps, la llibertat i la vida d’estudiant.

Lluny de ser aspectes inconnexos, aquests tres àmbits d’insatisfacció estan estretament relacionats: els horaris escolars, la quantitat de deures que tenen i el volum d’activitats extraescolars que fan (sobre les quals diuen que no poden decidir) provoquen la sensació de tenir poc temps lliure per a altres coses i massa poc marge per decidir què fer amb el seu temps.
I a què voldrien dedicar més temps? Ho saben perfectament: volen més temps per estar amb els seus pares i mares i més temps per jugar a l’aire lliure en companyia d’altres infants. Justament, la majoria de nens
i nenes asseguren que la família i els amics i amigues són aspectes essencials per estar contents amb la vida."

Francesco Tonucci

La Universitat de Lleida va otorgar l’any 2016 el doctor Honoris Causa a Tonucci que en el seu  discurs deia:

"Esto significa que la escuela debe tener la ambición de ser querida por los alumnos, de que los maestros sean respetados y sus estructuras, cuidadas. Significa que la escuela respeta el tiempo de la tarde como tiempo de los niños, de sus experiencias y de sus juegos, porque necesita sus experiencias como material primario de trabajo escolar. Esto significa no invadir el tiempo de los niños con deberes, tareas, ejercicios.”

Indicadors de la jornada contínua a primària (escoles pilot) 

"Al llarg de set anys, la inspecció educativa ha examinat l’evolució de 25 centres de primària que han optat per la jornada compactada. La totalitat dels indicadors han estat molt positius, i les estadístiques que van presentar, tant a les direccions dels centres en qüestió, com als membres de la Comissió de Programació del Consell Escolar de Catalunya als quals es van passar, eren positius o molt positius. Tanmateix, els prejudicis ideològics pesen més que l’evidència científica, i ara per ara el Departament no té previst obrir la porta a què se sumin més centres, i és probable que fins i tot es denegui la continuïtat a qui ja ho està fent.”

Jornada contínua a l'escola Eduard Marquina (escola del pla pilot)

"L'escola Eduard Marquina de Barcelona també l'aplica, però amb matisos. Tots els alumnes, la majoria en situació de vulnerabilitat, surten a les 16.00 perquè es queden al menjador i les extraescolars, que es financen amb beques. “El que no volíem és que a les 14.00 els nens es quedessin a casa sense fer res. Així garantim una dieta equilibrada i extraescolars a tots”, destaca el director, David Martín. I enumera els beneficis d'aquest horari: la reducció de l'absentisme (han passat del 18% al 4%), millor ambient escolar, més rendiment i menys conflictivitat."

Jornada matinal a l'escoles d'alta complexitat (escoles del pla pilot)

L’absentisme i la conflicitivitat s'han reduït dràsticament. L’accés a les activitats extraescolars és per a tots els infants de l’escola. El vincle afectiu entre professorat i alumnat s’ha vist reforçat en compartir l’espai del menjador.

"La conversió dels horaris dels centres es concreta en:

  • La compactació de les classes al matí
  • La conversió de la sisena hora en menjador educatiu
  • La realització d’activitats de tarda gratuïtes per a tot l’alumnat a càrrec de 3 entitats del territori."

"Els canvis en l'horari del curs 2020-2021 encada dificulten més la conciliació familiar i implica la introducció d'espais privatitzats a l'escola pública."

aFFaC 04/05/2020

"Les famílies han fet pública la seva reivindicació coincidint amb l'arrencada del curs 2016-2017, però la presidenta de l'AMPA de La Sínia, Dolors Agustí, va remarcar que existeix des de l'inici de la prova pilot. Durant aquest temps, han tramès al Departament el resultat de sondejos a famílies, partidàries de la jornada continuada en prop del 90%; un informe socioeconòmic de l'Ajuntament; i els compromisos del mateix consistori i de les AMPA per sufragar les activitats extraescolars, "com fins ara", va incidir Agustí."

Diaria de Girona 25/09/16

"El crecimiento de la jornada continua en España ha quedado patente en el último decenio. Si en 2009 el 47% de los colegios españoles de infantil y primaria tenía jornada continua, en 2013 ya eran el 62%. De hecho, Catalunya es una de las pocas comunidades autónomas que siguen manteniendo la jornada partida."

Diari de Tarragona 01/07/2019