LES ESCOLES DEL PLA PILOT DE JORNADA CONTÍNUA DE CATALUNYA S’UNEIXEN PER MANTENIR EL SEU MODEL DE JORNADA ESCOLAR

Les famílies estan molt satisfetes amb la jornada contínua i signen un manifest per defensar aquest horari.

Fa sis anys, el Departament d’Educació de la Generalitat va començar una prova pilot per avaluar la jornada escolar contínua, permetent l’entrada de nous centres fins a arribar al total dels 25 actuals. De les AMPAs i AFAs de les 25 escoles que fan jornada compactada, 21 s’han unit per redactar i signar un manifest conjunt en defensa de l’horari continu. Més del 90% de les famílies d’aquests centres donen suport aquest tipus d’horari.
 

En algunes d’aquestes escoles fa més de deu anys que el seu alumnat només assisteix a classe en horari de matí, generalment de 9h a 14h i a continuació tenen l'opció de fer menjador i extraescolars.

La prova acabava el curs 2019-20, però es va prorrogar fins al curs actual amb motiu de la pandèmia. El març de 2020 el Consell Escolar de Catalunya recomanava la implementació, a tot el territori, d’un nou horari, tant a primària com a secundària, amb la següent distribució: de 9 a 12 h i de 14 a 16 h, reduint trenta minuts de l’espai de migdia. Per aquest motiu, les escoles del pla pilot veuen perillar la continuïtat del seu model de jornada escolar.

El manifest, a banda de defensar la continuïtat de la jornada contínua, demana una avaluació clara de l’experiència adquirida amb indicadors com ara l’absentisme, resultats pedagògics i acadèmics, funcionament dels menjadors, etc. També insta al Departament d’Educació a permetre que les comunitats educatives de cada centre puguin exercir el dret de participació en la presa de decisions de tot allò que els afecta, com és el cas de la jornada escolar.